Lord Robert Baden-Powell

Baden-Powell var en engelsk nationalhelt født i 1857. Han havde en lang militærkarriere hvor han især er kendt for sine ophold i Indien og senere i Sydafrika. 

Især hans indsats under den anden Boerkrig i Sydafrika fra 1899 til 1902 har stor betydning for hans senere oprettelse af spejderbevægelsen. Under Boerkrigen var Baden-Powell og hans mænd i år 1900 belejret i 217 dage i byen Mafeking. Baden-Powell og hans hær var svært underbemandet i forhold til de angreb de måtte modstå.

I Mafeking var den daværende engelske premierministers søn også udstationeret. Sønnen Lord Edward Cecil oprettede det senere kendte “Mafeking Cadet Corps”. Dette bestod af en stor mængde unge mennesker på mellem 12 og 15 år. Disse bidrog i krigen. Deres opgaver bestod primært i at dele informationer for Baden-Powells hær samt holde udkig og hjælpe på hospitalet. De arbejdede i små enheder med en “patrulje fører”. 

Baden-Powell var meget imponeret over hvordan disse små grupper af unge mennesker kunne fungerer så effektivt. Det der senere blev til “børn leder børn” – noget af det mest grundlæggende hos spejderne.

I Sydafrika mødte Baden-Powell også den amerikanske “spejder” Frederick Russell. Med spejder menes her militærversionen af en spejder. 

Frederick Russell lærte Baden-Powell det meste der er at vide om at omgås i naturen og overleve der.

Baden-Powell vendte hjem fra Afrika i 1903. Han blev hædret og udnævnt til “Lord” for sin ekstraordinære indsats. 

Med baggrund i hans erfaringer oprettede han senere spejderbevægelsen. I 1907 tog han 20 drenge med til øen Brownsea Island i England. Her lærte han igennem 9 dage drengene om mange af de ting han havde erfaret fra Mafeking Cadet Corps samt hans læring fra Frederick Russell om livet i naturen. Det blev en kæmpe succes. Spejderne var en realitet. Han udgav bogen “Scouting for Boys” som er en af de mest solgte bøger nogensinde og som forklarede principperne bag hans læring.

Herfra gik det stærkt. 

Spejdere i Danmark

KFUM-Spejderne i Danmark blev grundlagt den 28. september 1910 i KFUMs bygning i Gothersgade i København. 

De var en håndfuld unge mænd fra en gymnastikafdeling, der i maj 1909 havde hørt om dette nye spejderbegreb fra en af KFUMs sekretærer, Gunner Engberg, som havde været i London og havde købt Scouting for Boys. I november samme år holdt han foredrag om spejdersport i Ungdomsafdelingen og dette inspirerede til at arbejde videre med at indføre spejderarbejde i KFUM.

Stifteren blev maskinmester Jens Grane med Jens Engberg og Henrik Galle som medhjælpere.

En uge efter det første stiftende møde af KFUMs Spejderkorps blev der etableret 4 patruljer med 28 drenge og atter en uge senere var det blevet til 6 patruljer med ca. 50 drenge. Disse første patruljer var i begyndelsen ledet af unge voksne, men snart blev det grundlæggende princip om, at børn leder børn under vejledning af voksne indført.

I december blev Det danske Spejderkorps stiftet ud fra de patruljer, der allerede havde fungeret uden samlet ledelse siden 1909. KFUMs Spejderkorps forhandlede om at blive en del af DDS, hvor Jens Grane også var medlem af korpsrådet, men først mellem 1912 og 1916 blev KFUM-Spejderne en Division i Spejderkorpset.

I 1916 blev korpset igen selvstændigt, da man ikke kunne blive enige med DDS om forpligtelsen til at forkynde det kristne budskab for spejderne. Siden har korpset udviklet sig som et selvstændigt spejderkorps, der ser sig selv som et folkekirkeligt arbejde for børn og unge.

Den første korpslejr blev holdt i 1916 ved Bramsnæs Vig, hvor der deltog 126 spejdere ud af det samlede medlemstal på 504.

I 1972 blev de første enheder med både piger og drenge godkendt, og siden 1982 har korpset i lige stort omfang henvendt sig til både piger og drenge. 

Ud fra det kristne grundlag og den internationale spejderbevægelses idé med en spejderlov, et spejderløfte og en arbejdsmetode med at arbejde i patruljer og opnå færdigheder gennem learning by doing, har korpset udviklet sig siden og har en spændende historie at se tilbage på og en fremtid, som du er med til at skabe.

6a00d8341cb34753ef017ee409a5e5970d-600wi Lidt spejderhistorie

Mafeking Cadet Corps

NEWS_160309588_EP_-1_EDEPUQHKQYVD Lidt spejderhistorie

Lord Robert Baden-Powell