Kære far i høje himmel,

hør mit hjertes stille bøn;

Hvor jeg er i verdens vrimmel,

lad mig færdes som din søn.

Lad mig leve dig til ære,

hædre Danmark, far og mor,

andre folk til nytte være,

lyder spejderlovens ord.