Mærker

Arbejdsprogram Mærker

Arbejdsprogrammet

KFUM-Spejderne har udviklet et arbejdsprogram til brug ved arbejdet med mærkerne i spejdergruppen. Arbejdsprogrammet er inddelt i tre områder: Paletten, Færdighedsmærker og Andre mærker. Alle mærker er udformet som sekskanter. Man kan kende dem fra hinanden, fordi de har forskellige kant- og bundfarver. Eksempelvis har Palettenmærkerne altid farverne fra udviklingsområderne som kant eller bundfarve, mens Færdighedsmærkerne har en brun bund.

Spørg jeres leder om i får mærkerne eller om i selv skal købe dem før i køber.

Skaermbillede-2024-06-06-202406-723x1024 Mærker

Paletten

Arbejdet med Paletten understøtter udviklingen af spejderne fra bæver til seniorspejder i forhold til verdensspejderbevægelsens grundidé.

Disse mærker har med udvikling af kompetencer at gøre. Kompetencer er noget, man kan bruge i flere situationer, eksempelvis i skolen og til spejder. Kompetencer er også noget, man konstant kan udvikle mere på og understøtter derfor det fremadskridende program, som er kendt fra spejdermetoden. Denne del af arbejdsprogrammet hedder Paletten, fordi vi blander farverne og udvikler nye farver og sider af os selv.

Færdighed

Færdighedsmærkerne er de mærker, hvor man arbejder med en bestemt færdighed og udvikler denne.

Disse mærker har altså med udvikling af spejderfærdigheder at gøre. Færdigheder er noget, som man på et tidspunkt bliver færdig med at lære – (selvom man selvfølgelig altid kan blive bedre). Det gælder for eksempel færdigheder som at tænde bål, orientering og knobbinding.  Denne del af arbejdsprogrammet hedder Paletten, fordi vi blander farverne og udvikler nye farver og sider af os selv.

Andre

Andre mærker understøtter KFUM-Spejdernes arbejde mod vores vision, men hører ikke ind under Paletten eller Færdighedsmærker.

Andre mærker er alle dem, som har alle mulige aspekter af spejderarbejdet i sig. Dem kalder vi indtil videre Andre mærker. Disse mærker giver mulighed for at have fokus på andre emner. Fx mærker som er en del af et samarbejdsprojekt, mærker som er lavet til en bæver- og ulveturnering, sommerlejren eller et andet projekt, som I gerne vil dele med andre. For at mærkerne er relevante for andre spejdere, skal de tage udgangspunkt i spejdermetoden. Mærkerne kan trække på det teoretiske grundlag fra Paletten eller Færdighedsmærkerne , eller de kan kombinere begge grundlag på en måde, som passer til formålet. Mærkerne har naturfarver og grønlige kanter. Denne del af arbejdsprogrammet hedder Paletten, fordi vi blander farverne og udvikler nye farver og sider af os selv.

Paletten Mærker